Rejestracja Przypomnij hasło

Koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu kalvispolska.pl

1.Sklep internetowy kalvispolska.pl jest administrowany przez firmę MB-Ekopal Paulina Perkowska wpisana do KRS, NIP 847 152 68 69, REGON 367470744

2.Zamówienia w sklepie internetowym  można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia  poprzez akceptację  i wypełnienie wymagań złożenia zamówienia przez koszyk zakupów w sklepie internetowym

3.Klient rejestrujący się w sklepie Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MB-Ekopal Paulina Perkowska wpisana do KRS, NIP 847 152 68 69
REGON 367470744 w celu realizacji umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności.

4.Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia generowanego przez sklep internetowy

5.Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź  potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku braku komunikacji mailowej z klientem umożliwiającej realizację zamówienia.  Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

6.Sklep www.kalvispolska.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku wątpliwości co do rzetelności zamówienia lub braku definicji sposobu płatności lub jej braku.

7 .Klient ma 7 dni na odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży za którą uważa się zamówienie towaru.

8.W przypadku wysyłki kupujący jest zobowiązany do posiadania przy sobie i opłacenia kwoty zamówienia kurierowi. Jeśli tego nie zrobi i przesyłka wróci sklep ma prawo do wystawienia faktury w wysokości 200 zł netto za wykonaną wysyłkę.

9.Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym . Podany w ofercie sklepu termin realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego

10 .Ceny towarów i produktów  znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego podawane sa brutto- z podatkiem VAT ale bez kosztów transportu do klienta. Sposoby płatności definiowane są bezpośrednio przez kupującego w momencie składania zamówienia

11 .Zakup towarów na montażowym VAT zobowiązują kupującego do montażu i/lub pierwszego uruchomienia przez instalatora wskazanego przez sklep w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakupu.

12 .Ceny oferowanych usług to: uruchomienie palnika 250 zł netto, montaż i uruchomienie palnika 750 zł netto, montaż kotła 1500 zł netto do każdej usługi doliczamy ustawową kilometrówkę chyba że z klientem jest ustalona inna stawka. Kwoty obejmują usługę montażu bez materiałów.

13.Sklep internetowy www.kalvispolska.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli towar został prawnie wycofany z sprzedaży lub jeśli nie spełnia wymagań ustawy. 

14.Czas realizacji zamówienia jest podawany podczas potwierdzenia realizacji zamówienia i podawany jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, termin realizacji będzie uzależniony od terminu dostawy ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

15.Sklep www.kalvispolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Nie ponosi tez odpowiedzialności w opóźnieniu w dostawie tkwiącej po winie odbiorcy ( np. utrudniony kontakt lub dostępność odbiorcy w domu)

16.Transport odbywa się na koszt zamawiającego, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia w specjalnym formularzu.

17.Za uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu winę ponosi dostawca przesyłki (firma kurierska lub Poczta Polska).

18.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

19.Reklamacją nie będą objęte :

-Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,

-Uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania lub składowania produktu,

-Uszkodzenia lub wady powstałe na skutek przeróbek, napraw lub zmian dokonanych przez Użytkownika,

20.Reklamacje z powodów wad fabrycznych będą objęte wszystkie zgłoszone przez użytkownika produkty z udokumentowaną wadą. Reklamacja będzie rozpatrywana przez producenta na wniosek klienta i kalvispolska.pl jako sprzedawcę.

21.Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

22.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

23.Domniemywa się, że Użytkownik - Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon, mail,

przez administratora danych Mb-Ekopal w celu informacyjno- marketingowym.

.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MB-Ekopal zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacyjno-marketingowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania obowiażków prawnych ciążących na administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest ich skuteczne wykonanie,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trawania umowy o pracę, zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz później, tylko jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne.

24.Domniemywa się, że Użytkownik - Kupujący, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte i nie wnosi do nich żadnych uwag ani skarg.

 

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij